Ο Προστάτης του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξάνδρειας

Φιλόπτωχος Διακονιά

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο συστήθηκε, το πρώτον, το έτος 1932 (ΦΕΚ 99/31-3-1932). Επειδή στο μεταξύ μεταβλήθηκαν οι κοινωνικές συνθήκες και οι υλικές ανάγκες του ποιμνίου της Ιεράς Μητροπόλεως, ο κανονισμός λειτουργίας του αντικαταστάθηκε κατά το περασμένο έτος (ΦΕΚ 1831/03-09-2009).

Το Γ.Φ.Τ. λειτουργεί ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αυτοτελή διαχείριση, τελεί δε υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Έδρα: η πόλη της Λευκάδος.
Στεγάζεται στα Γραφεία τής Ιεράς Μητροπόλεως (¨Οίκος Αγάπης¨ οδ. Αναπαύσεως 4).
Τηλέφωνο: 26450 – 22415 (εσωτ.: 3).
Ώρες: 09.30 π.μ. – 12.30 μ.μ.. (Δευτέρα και Πέμπτη, εκτός αργιών και μεγάλων εορτών)
Υπεύθυνοι: Αρχιμ. Σπυρίδων Μπούρης (6984764754)

Πρεσβ. Δημήτριος Χριστόπουλος (6944260430)

Όσοι επιθυμούν να συμπαρασταθούν στο έργο τού Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, μπορούν:

να καταθέτουν τη δωρεά τους εις το Γραφείο τού Γ. Φιλοπτώχου Ταμείου ή εις τον εφημέριο της ενορίας τους,
να την στέλνουν εις την διεύθυνση τού Γ.Φ. Τ. ή
να την καταθέτουν στην Εθνική Τράπεζα (Αριθμ. Λογαριασμού 399/290000-97.)

Παράλληλα δε να ενημερώνουν το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο για την έκδοση τής σχετικής αποδείξεως.

Συνεισφέρουμε ό,τι μπορούμε στο καλάθι του
Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ι. Μητροπόλεώς μας!