Επισκοπικός Κατάλογος
Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης

Επίσκοποι Λευκάδος

66 Σωσίων
325 Αγάθαρχος
380 Ζαχαρίας
680 Πελάγιος
879 Γερμανός
968 Εύνικος
998 Ιωάννης, Ναθαναήλ Α΄, Αλύπιος
1043 Ιάκωβος
1185 Ανδρέας
1429 Αγαπητός
1431 Ιλαρίων

Αρχιεπίσκοποι Λευκάδος

1513 Αμφιλόχιος
1522 Ταράσιος
1535 Επιφάνιος
1544 Άνθιμος Α΄, Φιλόθεος, Μεθόδιος
1625 Μητροφάνης (Μανωλίτσης)
1640 Άνθιμος Β΄
1641 Ναθαναήλ Β΄
1653 Ιωσαφάτ (Σπάτας)
1654 Μάξιμος
1662 Θεόκλητος
1674 Παρθένιος Α΄
1686 Άνθιμος Γ΄ (Μαρίνος)
1704 Θεοφάνης (Δανιάς)
1710 Ευγένιος Α΄ (Μαρίνος)
1737 Μελέτιος (Σέρβος)
1738 Διονύσιος (Κόνδαρης)
1743 Χρύσανθος (Ψωμάς)
1766 Μελέτιος (Κονιδάρης)
1779 Ιωακείμ (Μαρίνος)

Μητροπολίται Λευκάδος και Αγίας Μαύρας

1799 Παρθένιος Β΄ (Κονιδάρης)
1823 Ζαχαρίας (Μοντεσάντος)
1833 ‐ 1851 Ευγένιος Β΄ (Φέτσης)
1851 ‐ 1886 Γρηγόριος (Αραβανής)

Επίσκοποι Ιθάκης

1823 Διονύσιος (Καραβίας)
1833 Παίσιος (Καραβίας)
1853 Γαβριήλ (Καραβίας ‐ Τσεμπέρης)

Μητροπολίται Λευκάδος και Ιθάκης

1899 – 1903 Ευγένιος Γ΄ (Περδικάρης)
1907 – 1927 Δανιήλ (Σουλίδης)
1930 – 1940 Δημήτριος (Ευθυμίου)
1940 – 1968 Δωρόθεος (Παλλαδινός)
1968 – 2008 Νικηφόρος (Δεδούσης)
2008 – σήμερα Θεόφιλος (Μανωλάτος)