Συνάξεις Μελέτης Αγίας Γραφής2023-02-08T10:19:21+02:00

Συνάξεις Μελέτης Αγίας Γραφής

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες,


Ἡ Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, ἀποτελεῖ βασικό καί οὐσιαστικό στοιχεῖο τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Ἡ θεία λατρεία εἶναι διαποτισμένη ἀπό τό πνεῦμα καί τό γράμμα τῆς Ἁγίς Γραφῆς: οἱ ὕμνοι, οἱ προσευχές καί τά λειτουργικά μας κείμενα ἐμπνέονται ἀπό τόν ἀποκεκαλυμμένο λόγο τοῦ Θεοῦ καί τά γεγονότα τῆς ἱερῆς ἱστορίας, ὅπως αὐτά καταγράφονται στά θεόπνευστα βιβλία της. Ἐξ΄ ἄλλου οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, στά ἱερά συγγράμματά τους, ἔχουν ἀποθησαυρίσει ὅλον τόν πλοῦτο τῆς θείας ἀποκαλύψεως, ὥστε αὐτά νά ἀποτελοῦν πολύτιμα ἑρμηνευτικά ὑπομνήματα τῶν Γραφῶν.

Ὡστόσο, ἐνώ ἡ Ἁγία Γραφή ἀποτελεῖ τό στιμόνι καί τό ὑφάδι τῆς ὀρθοδόξου ζωῆς, ἐν τούτοις ὁ ὀρθόδοξος λαός, στήν πλειονότητά του, παραμένει ξένος καί ἄγευστος πρός τά θεόπνευστα κείμενά της. Τήν κατάσταση αὐτή ἐκμεταλεύονται, δυστυχώς, οἱ διάφοροι αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι ἀναπτύσσουν ἐκπληκτική προσυλητιστική δραστηριότητα μεταξύ τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου. Εἶναι δέ λυπηρόν, ὅτι πολλοί ὀρθόδοξοι γίνονται θύματα τῶν αἰρετικῶν αὐτῶν κύκλων, ἀκριβῶς διότι δελεάζονται ἀπό τό γεγονός ὅτι χάρις σ΄ αὐτούς ἀνακαλύπτουν γιά πρώτη φορά τήν ἀξία καί τή σημασία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Οὐσιαστικοί, λοιπόν, καθώς καί ποιμαντικοί λόγοι ἐπιβάλλουν νά γίνει μιά ἐκτεταμένη προσπάθεια πού θά βοηθήσει τούς ὀρθόδοξους πιστούς νά προσεγγίσουν τά θεόπνευστα κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Πρός τό σκοπό αὐτό καθιερώνεται ἐν τῇ Ἱερᾳ Μητροπόλει Λευκάδος καί Ἰθάκης ὁ θεσμός τῆς «Συνάξεως Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς (Σ.Μ.Α.Γ.)», γενικόν δέ ὑπεύθυνον λειτουργίας τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ ὁρίζουμε τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Διονύσιον Λάζαρην, προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ.

Ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τῆς Σ.Μ.Α.Γ. θά γίνει τήν Πέμπτην 8ην Ἰανουαρίου 2009, στίς 6:30 μ.μ. καί στόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Λευκάδος. Θά λειτουργεῖ ἀνά δεκαπενθήμερον, δηλαδή κάθε δεύτερη Πέμπτη καί περί ὥραν 6:30 μ.μ., σύμφωνα μέ τό ἐπισυναπτόμενο πρόγραμμα ὁμιλιτῶν.

Ὡς ἐκ τούτου, θεωρῶ ὅτι ἕνας ἀποτελεσματικός τρόπος γιά τόν σωστό προσανατολισμό τῆς ζωῆς ὅλων μας καί ἰδιαίτερα, ἡμῶν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, εἶναι ἡ Μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Σᾶς συνιστῶ λοιπόν, ὁλόθερμα, μή χάσετε αὐτή τή δυνατότητα πού σᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία. Στήν πρώτη αὐτή Σύναξη Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς τήν Πέμπτη 8 Ἰανουαρίου 2009 θά ὁμιλήσω ἐγώ στήν ἀγάπη σας καί θά σᾶς περιμένω ὅλους σας. Δεχθεῖτε τό ἀνέσπερο καί αἰώνιο φῶς τοῦ θεϊκοῦ λόγου.

Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

  

†  Λευκάδος κα θάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Ομιλίες Συνάξεων Μελέτης Αγίας Γραφής